Kodi i Lëndës : COM 101
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë COM 101-1 Hyrje në Komunikim Masiv Ramadan Cipuri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 101-1 Hyrje në Komunikim Masiv Ramadan Cipuri, PhD
2015-2016 / Vjeshtë COM 101-1 Hyrje në Komunikim Masiv Ramadan Cipuri, PhD
2014-2015 / Vjeshtë COM 101-1 Hyrje në Komunikim Masiv Ramadan Cipuri, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës COM 101-2 Hyrje në Komunikim Masiv Ramadan Cipuri, PhD
2013-2014 / Vjeshtë COM 101-1 Hyrje në Komunikim Masiv Ramadan Cipuri, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 101-1 Hyrje në Komunikim Masiv Ramadan Cipuri, PhD