Kodi i Lëndës : COM 102
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Pranverë COM 102-1 Teoritë e Komunikimit Erlis Çela, PhD
2016-2017 / Pranverë COM 102-1 Teoritë e Komunikimit Aleksandër Çipa, PhD Candidate
2015-2016 / Pranverë COM 102-1 Teoritë e Komunikimit Ilda Shytaj, PhD Candidate
2014-2015 / Pranverë COM 102-1 Teoritë e Komunikimit Ilda Shytaj, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë COM 102-1 Teoritë e Komunikimit Arta Sakja, Ms.
2012-2013 / Pranverë COM 102-1 Teoritë e Komunikimit Ilda Shytaj, PhD Candidate