Kodi i Lëndës : COM 421
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Ramadan Cipuri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Edlira Mali, Msc
2015-2016 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Edlira Mali, Msc
2014-2015 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Edlira Mali, Msc
2013-2014 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Mirdaim Axhami, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 421-1 Marketingu politik mjetet, teknikat dhe strategjitë Mirdaim Axhami, PhD