Publikime nga Stafi

Nr. Emër Mbiemër Tema Fusha kërkimore Konteksti i publikimit Vendi Viti
  Çipuri, Ramadan

Diversiteti kulturor pëmes telenovelave në Klan TV dhe Top Channel TV.

Komunikim Revistë shkencore Studime Albanologjike 96-104. 2015
1 Mema, Briseida Roli i medias në ndërtimin e paqes dhe zgjidhjen e konflikteve Komunikim Referuese / Autor 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building 2014
2 Çipuri, Ramadan Vetëcensurimi si realitet i mediave shqiptare Komunikim Referues III. European Conference on Social and Behavioral Science, la sapeinca University, Roma, Italy 2014
3 Çipuri, Ramadan Shkaqet dhe pasojat e mungesës së kodeve etike në redaksitë e mediave Komunikim Referues / Autor 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building 2014
4 Çipuri, Ramadan Përfshirja dhe ndikimi i audiencave në produksionet televizive Komunikim Autor Studime Albanologjike, Universiteti i Tiranës 2014
5 Ombashi, Rahim Direction To The First Divan On Albanian Language of Nezim Frakulla By Universal And Fantastic To National and The Real Gjuhë dhe letersi Autor Botimi: ALBANIA, 2013, …Edition I,  UDEK 2. Pg. 306-317. Liber i konferences Tiranë 2014
6 Ombashi, Rahim Human Education Remains Primary Gjuhë dhe letersi Autor ISC, ICQH2013 International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya University, turqi 2014
7 Ombashi, Rahim Elements Of Social Media To Albanian Divan Of Nezim Berati Komunikim Autor European Journal of Research on Education (EJRE).Available Online at http://iassr.org/journal 2013 (c) EJRE published by IASSR, Special ISSUE, I-II, ISSN: 2147-6284  2014
8 Ombashi, Rahim Përjetësimi i Nezim Beratit Mes Divanit të tij Shqip Komunikim Autor Revista Zani i Naltë, 2014/6 2014
9 Ombashi, Rahim Interpretation Without Scientific Violence Of A Poem About 3 Centery Teferiçi In Belça Komunikim Referues / Autor III. International Conference on Humanities “Socio-Economik dimensions of Peace Building”, May 2014
10 Çela, Erlis Ndryshimet në sjellet e auidencës të mediave konvencionale përballë zhvillimeve të mediave sociale, rasti i Shqipërisë Komunikim Referues / Autor 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
11 Dunga, Rudi, Senja, Emirjon Turkish cinema products on Albanian television, Third International Conference of Language and Literature (UDEK) Komunikim Referues Hena e Plote Beder University 2014
12 Dunga, Rudi Dialogu Kosovë-Serbi dhe pasqyrimi në mediat shqiptare Komunikim Referues 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
13 Skura, Gentiana Imazhi mediatik mbarëshqiptar dhe “Gjuha e urrejtjes” Komunikim Referuese 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
14 Gjergji, Bashkim Gjallërimi i diskutimit etik në redaksi si kusht për vendimmarrjen Komunikim Referues / Autor 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
15 Tufa, Agron Roli i Mediave për njohjen e Krimeve të Komunizmit Komunikim Referues / Autor 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
16 Tartari, Alban Turkish Tv Productions In Albanian Media, The Rise Of A New “Poetic” Medium Komunikim Referues / Autor III. European Conference on Social and Behavioral Science, la sapeinca University, Roma, Italy 2014
17 Semini, Llazar Journalism vs. Social Networks for a Peaceful World Komunikim Referues / Autor 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
18 Memushaj, Rahmi Ndikimi i lajthitjeve leksiko-semantike në për kapjen e mesazhit Gjuhësi Referues / Autor 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
19 Lila, Jolanda Anti) Humane viewpoints of socialist realism method in Albania Komunikim Referues / Autore 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
20 Qose, Belfjore The Fantastic as an escape from the reality of the war and the chaos of values, as shown in Trebeshina’s short stories Komunikim Referues / Autore 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
21 Boriçi, Alba The Role of Communication in Peace Building Komunikim Referuese / Autore 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
22 Karci, Bayram Globalization, Economy and Religion Filozofi  Autor Beder Journal of Humanities 1 (1), 92-98 2013
23 Çipuri, Ramadan; Mema, Briseida Udhezues praktik: Deontologjia dhe etika e raportimit gjate fushates zgjedhore Komunikim Autor Universiteti Bedër 2013
24 Çipuri, Ramadan; Bekteshi, Luis Zbehja e lidhjeve reale ne boten e virtualitetit Komunikim Autor Universiteti Bedër 2013
25 Çipuri, Ramadan Telefonia celulare dhe gazetaria shqiptare, Historia e medias dhe mediatizimi i historise. Konferenca ndërkombëtare në studimet e medias Komunikim Referues Revista Zani i Nalte 2013
26 Dunga, Rudi Lindja dhe zhvillimi i medias online në Shqipëri, ndryshimi i mënyrës së përcjelljes së informacionit tek audienca Komunikim Referues Universiteti Bedër 2013
27 Dunga, Rudi.; Senja, Emirjon Identiteti kombetar – Fillimet në publicistiken e Sami Frashërit Komunikim Referues Universiteti i Tiranës 2012
28 Lila, Jolanda Përsiatje Shpirtërore në poezine e Naim Frashërit Komunikim Autor Beder Journal of Humanities 2013
29 Ombashi, Rahim Drejt diskursit prozaik të reales Komunikim Referues

Instituti ALB-Shkenca, Maqedoni

2012
30 Ombashi, Rahim Rivlersimi si zbulim letrar Komunikim Autor

Libri i Përmbledhjeve, Maqedoni

2012
31 Ombashi, Rahim Realistic trend that avoid utopia Komunikim Autor

Journal of Educational Research, Greqi

2012
32 Ombashi, Rahim. Lice,Thoma Befriending with science through the coordination of methods,  Komunikim Autor Journal of Educational Research, online, Greqi 2012
33 Ombashi, Rahim Reference literature as bank of human resisted treasury, ISC Komunikim Autor Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër 2012
34 Ombashi, Rahim To the fading of hidden curricula, 1st Albania International Conference on Education (AICE) Komunikim Referues Universiteti Bedër 2012
35 Ombashi, Rahim Khajami në një përkthim dhe një shqipërim : nga Hafiz Ali Korça te Fan Stilian Noli Komunikim Autor Revista Perla 2013
36 Ombashi, Rahim Imami ynë i madhërishëm gjer në urtësi Komunikim Autor Revista Drita Islame 2013
37 Ombashi, Rahim. Qose, Belfiore Kënga Shqipëtare e Kasëm Trebeshinës Komunikim Autor B.J.H Bedër Journal of Humanities 2013
38 Ombashi, Rahim Reference literature as bank of human resisted treasury Komunikim Autor

Anglisticum Journal (ILLLIS), Maqedoni

 

2013

39 Ombashi, Rahim I nëmuri i fundmë i rilindjes kombëtare Komunikim Autor Revista Zani i Naltë 2013
40 Ombashi, Rahim.  Germenji, Nikolin Gjuha shqipe dhe letërsia 11, Botimi MASH, Morava Komunikim Autor Universiteti Bedër 2012
41 Senja,Emirjon “Publicistika e Sami Frashërit”, Konferenca kombëtare: “Roli i medias në formësimin e identitetit kombëtar” Komunikim Autor Universiteti Bedër 2012
42 Ramadan Çipuri Sfida ‘Shtypi i shkruar' - ‘Media online’:
Gazetat “vetëm” për moshat e treta
Komunikim Referues Universiteti i Tiranës 2011
43 Ramadan Çipuri Moraliteti dhe ndjesia prapa kameras Komunikim Referues Universiteti BEDËR 2012
44 Luis Bekteshi Islamofobia, identiteti mysliman si pjesë e medias dhe e politikës perëndimore Komunikim Referues Universiteti BEDËR 2012
45 Luis Bekteshi Të  drejtat e minoriteteve dhe komuniteteve në Evropë dhe Britaninë e Madhe: Mundësi e integrimit apo asimilimit Komunikim Referues Universiteti BEDËR 2012
46 Luis Bekteshi

Analiza Ligjore e Korrupsionit, si pjesë e luftës kundër Krimit Ekonomik

Drejtesi Referues Universiteti BEDËR 2012