Ekstremizmi në shekullin e 21, Roli i Ligjit, Medias dhe Kulturës

Kolegji Universitar Bedër në bashkëpunim Universitetin e Barit “Aldo Moro” Itali, organizuan Konferencën e 5-të Ndërkombëtare në Shkencat Humane me temë: “Ekstremizmi në shekullin e 21, Roli i Ligjit, Medias dhe Kulturës”.

Ashtu si çdo vit tjetër konferenca mblodhi sëbashku akademikë, studiues, ekspertë e profesionistë të fushave të ndryshme për të ndarë ekspericena dhe përfundime kërkimore në aspekte të ndryshme që përfshin tema e këtij edicioni të konferencës.

Punimet e konferencës u përqendruan kryesisht mbi rolin e ligjit, medias dhe kulturës në fenomenin e ekstremizimit të dhunshëm. Këtë gjë e dëshmon edhe larmishmëria e punimeve, të tilla si: “Raportimi i tematikës fetare në median online”, “Liria fetare”, “Roli i dialogut ndërkulturor në shoqëri”, “Sundimi i ligjit në kundërshtim me ekstremizimin e dhunshëm”, “Parimi i drejtësisë për të parandaluar ekstremizimin”, “Pluralizmi fetar në burimin primar të Islamit” etj.

Pas sesionit të hapjes ku ishin të pranishëm një sërë personalitetesh përfaqësuese jo vetëm të institucioneve bashkëpunuese në organizimin e konferencës por edhe të fushës akademike, fushës së medias e më gjerë, konferenca zhvilloi punimet e saj në disa sesione paralele.