Course : COM 513
Semester Course Code Course Name Lecturer
2019-2020 / Fall COM 513-1 News, Power and Truth Relationship Ardita Reci, PhD
2018-2019 / Fall COM 513-1 News, Power and Truth Relationship Ardita Reci, PhD
2017-2018 / Fall COM 513-1 News, Power and Truth Relationship Ramadan Cipuri, PhD
2016-2017 / Fall COM 513-1 News, Power and Truth Relationship Briseida Mema, Prof. Dr
2015-2016 / Fall COM 513-1 News, Power and Truth Relationship Briseida Mema, Prof. Dr
2014-2015 / Fall COM 513-1 News, Power and Truth Relationship Briseida Mema, Prof. Dr
2013-2014 / Fall COM 513-1 News, Power and Truth Relationship Briseida Mema, Prof. Dr
2012-2013 / Spring COM 513-1 Marrëdhënia e lajmit, pushtetit dhe të vërtetës Briseida Mema, Prof. Dr