Kodi i Lëndës : COM 121
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë COM 121-1 Marrëdhënie Publike Erlis Çela, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 121-1 Marrëdhënie Publike Erlis Çela, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 121-1 Marrëdhënie Publike Erlis Çela, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 121-1 Marrëdhënie Publike Erlis Çela, PhD
2015-2016 / Vjeshtë COM 121-1 Marrëdhënie Publike Erlis Çela, PhD
2014-2015 / Vjeshtë COM 121-1 Marrëdhënie Publike Alban Tartari, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë COM 121-1 Marrëdhënie Publike Alban Tartari, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë COM 121-1 Marrëdhënie Publike Alban Tartari, PhD Candidate