Kodi i Lëndës : PIR 102
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2014-2015 / Pranverë PIR 102-1 Hyrje në Marredhenie Nderkombetare Klodian Shehi, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë PIR 102-1 Hyrje në Marredhenie Nderkombetare Alban Tartari, PhD Candidate