Kodi i Lëndës : COM 301
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Brikena Smajli, PhD
2021-2022 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Brikena Smajli, PhD
2020-2021 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Brikena Smajli, PhD
2019-2020 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Valmora Gogo, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Aleksandër Çipa, Msc
2017-2018 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Aleksandër Çipa, Msc
2016-2017 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Aleksandër Çipa, Msc
2015-2016 / Semestri i Verës COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Aleksandër Çipa, Msc
2015-2016 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Dhurata Shehri, Prof. Dr
2014-2015 / Semestri i Verës COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Aleksandër Çipa, Msc
2014-2015 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Dhurata Shehri, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Dhurata Shehri, Prof. Dr