Emri i Lëndës : Anglisht I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 101-1 A -1 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjatë këtij semestri fokusi do jetë që studentët të mësojnë bazat e Anglishtes. Si të shkruajnë, të lexojnë dhe të komunikojnë Anglisht. Kjo do arrihet dhe ndërmjet tematikave të ndryshme të librit dhe aktiviteteve tjera shtesë.
Objektivat Ne fund te semestrit studentet do te jene te afte te flasin, shkruajne, degjojne dhe lexojne ne anglisht. Niveli i tyre gjuhesor do te jete permiresuar ne lidhje me fjalorin, leximin dhe esete qe ata do te shkruajne si dhe diskutimet dhe nderveprimet mes njeri tjetrit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje ne kurs; Te njohim njeri tjetrin
2Flasim rreth shendetit dhe semundjeve; Lexojme "Te masim shendetin dhe lumturine"; Perseritje e kohes se tashme dhe ndajfoljeve te shpeshtise
3Te doktori: Fjalori i problemeve shendetesore; Shkruajme keshilla online
4Kuic: Degjojme rreth sistemit diellor; Gramatike: Present Continuous
5Lexojme dhe flasim rreth sporteve me popullore; Foljet modale dhe -ing
6Fjalori i aktiviteteve sportive; Flasim rreth preferencave; Si te shkruajme nje reklame
7Kuic per aftesine e te lexuarit; Perserisim kohen e shkuar
8 Provim Gjysmëfinal.
9Lexojme rreth udhetimeve; Fjalori i transportit; Gramatike: Past Continuous
10Tregimet e aventuriereve; Flasim per te shkuaren; Shkruajme nje tregtim
11Kuic per aftesine e te shkruarit; Hapat ne jete; Lexojme dhe mesojme per festat
12Mjedisi: Lexojme rreth mbetjeve elektronike dhe faqeve te kompanive
13Si te shkruajme e-mail? Diskutojme rreth gjuhes formale
14Kuic per aftesine e te folurit: Dsikutojme me njeri tjetrin; Perserisim shkallen krahasore dhe siperore
15Kohet e te ardhmes; Shkruajme nje pershkrim
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të kuptojnë dhe do të përdorin shprehje të përditshme dhe fjalorin bazë.
2Studentët do të komunikojnë në dialogje të thjeshta, të prezantojnë veten, të bëjnë pyetje dhe të japin përgjigje.
3Komunikimet e thjeshta do të jenë të realizueshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize440
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14114
Detyra 000
Gjysmë finale 155
Provimi final 166
Të tjera 4416
Ngarkesa totale e orëve 121
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.84
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)