Kodi i Lëndës : COM 523
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë COM 523-1 Konceptim dhe Menaxhim Fushatash Ndricim Ciroka, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 523-1 Konceptim dhe Menaxhim Fushatash Erlis Çela, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 523-1 Konceptim dhe Menaxhim Fushatash Ramadan Cipuri, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 523-2 Konceptim dhe Menaxhim Fushatash Ramadan Cipuri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 523-1 Konceptim dhe Menaxhim Fushatash Edlira Mali, Msc
2015-2016 / Vjeshtë COM 523-1 Konceptim dhe Menaxhim Fushatash Edlira Mali, Msc
2014-2015 / Vjeshtë COM 523-1 Konceptim dhe Menaxhim Fushatash Edlira Mali, Msc
2013-2014 / Vjeshtë COM 523-1 Konceptim dhe Menaxhim Fushatash Blendi Ceka, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 523-1 Konceptim dhe meaxhim fushatash Blendi Ceka, PhD