Kodi i Lëndës : MAC 422
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë MAC 422-1 Strategjia dhe Menaxhimi i Markës Ana Kekezi, PhD
2020-2021 / Pranverë MAC 422-1 Strategjia dhe Menaxhimi i Markës Ana Kekezi, PhD