Kodi i Lëndës : COM 301
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Aleksandër Çipa, PhD Candidate
2016-2017 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Aleksandër Çipa, PhD Candidate
2015-2016 / Semestri i Verës COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Aleksandër Çipa, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Dhurata Shehri, Prof. Dr
2014-2015 / Semestri i Verës COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Aleksandër Çipa, PhD Candidate
2014-2015 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Dhurata Shehri, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë COM 301-1 Hyrje në Analizë Ligjerimi Dhurata Shehri, Prof. Dr