Stafi akademik

Stafi Akademik

Briseida Mema
Ka përfunduar studimet universitare në Universitetin e Tiranës,dega e Gjuhës Frënge.Në tetor të vitit 1994 merr gradën “Doktor i Shkencave”, kurse në korrik 2007, ‘'Profesor”. Ka një karierë të gjatë në studimet mediatike, si dhe prej vitit 1990 është Përgjegjëse e Zyrës së AFP-së në Shqipëri.
Edlira Mali
Ka përfunduar studimet universitare në Departamentin e Biznesit, Fakulteti Ekonomik pranë Universitetit të Tiranës. Në 2001, përfundoi studimet Master në Administrim Biznesi pranë Universitetit të Arkansasit, SHBA. Në Mars 2014, merr titullin “Doktor Filozofie në Marketing” Konsulente biznesi.
Emirjon Senja
Ka përfunduar studimet “Bachelor” dhe "Master " në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, Fakulteti i Histori-Filologjisë, UT. Gjatë periudhës 2008-2012 punoi si gazetar Ekonomie në Gazetën "Shekulli". Vijon studimet doktorale me temë: Komunikimi i zyrave të shtypit të kompanive celulare.
Erlis Çela
I lindur në qytetin e Elbasanit, u diplomua në vitin 2004 në degën e Gazetarisë, Fakulteti i Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Marmarasë, Turqi në nivelin Master Shkencor.Aktualisht vazhdon studimet doktorale në gazetari dhe është lektor pranë Departamentit të Shkencave të komunikimit.
Ramadan Cipuri
Lindi në Peshkopi, Shqipëri, në vitin 1978. Doktor i shkenca në gazetari dhe komunikim, Universiteti i Tiranës (2016). Në vitin 2015 merr titullin "Docent" në UT,Tiranë. Master në Sociologji- Filozofi, Universiteti i Tiranës (2006-2008). Bachelor në gazetari, Universiteti i Stambollit, Turqi.(2004)
Rudi Dunga
I lindur në Elbasan (1986), është diplomuar për Gazetari dhe Komunikim në Universitetin e Tiranës. Pas përfundimit të studimeve bachelor është angazhuar për disa vite në gazetari. Në të njëjtën kohë ka përfunduar studimet master në Gazetari Evropiane dhe Ndërkombëtare.