Kodi i Lëndës : COM 414
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë COM 414-1 Epoka dhe Rrymat Ndërkulturore Anxhela Hoxha, PhD
2019-2020 / Pranverë COM 414-1 Epoka dhe Rrymat Ndërkulturore Anxhela Hoxha, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 414-1 Epoka dhe Rrymat Ndërkulturore Agron Tufa, PhD
2017-2018 / Pranverë COM 414-1 Epoka dhe Rrymat Ndërkulturore Agron Tufa, PhD
2016-2017 / Pranverë COM 414-1 Epoka dhe Rrymat Ndërkulturore Agron Tufa, PhD
2015-2016 / Pranverë COM 414-1 Epoka dhe Rrymat Ndërkulturore Agron Tufa, PhD
2014-2015 / Pranverë COM 414-1 Epoka dhe Rrymat Ndërkulturore Agron Tufa, PhD
2013-2014 / Pranverë COM 414-1 Epoka dhe Rrymat Ndërkulturore Agron Tufa, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 414-1 Epoka dhe rrymat ndërkulturore Agron Tufa, PhD