Course : COM 413
Semester Course Code Course Name Lecturer
2019-2020 / Fall COM 413-1 Aesthetic Thought and Relationship with Art Ardita Reci, PhD
2018-2019 / Fall COM 413-1 Aesthetic Thought and Relationship with Art Ardita Reci, PhD
2017-2018 / Fall COM 413-1 Aesthetic Thought and Relationship with Art Ramadan Cipuri, PhD
2016-2017 / Spring COM 413-1 Aesthetic Thought and Relationship with Art Briseida Mema, Prof. Dr
2016-2017 / Fall COM 413-1 Aesthetic Thought and Relationship with Art Briseida Mema, Prof. Dr
2015-2016 / Fall COM 413-1 Aesthetic Thought and Relationship with Art Briseida Mema, Prof. Dr
2014-2015 / Fall COM 413-1 Aesthetic Thought and Relationship with Art Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Fall COM 413-1 Aesthetic Thought and Relationship with Art Eldon Gjikaj, PhD
2012-2013 / Spring COM 413-1 Mendimi estetik dhe marrëdhenia me artin dhe ligjërimin Eldon Gjikaj, PhD