Kodi i Lëndës : COM 413
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë COM 413-1 Mendimi Estetik dhe Marrëdhenia me Artin dhe Ligjërimin Ardita Reci, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 413-1 Mendimi Estetik dhe Marrëdhenia me Artin dhe Ligjërimin Ardita Reci, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 413-1 Mendimi Estetik dhe Marrëdhenia me Artin dhe Ligjërimin Ramadan Cipuri, PhD
2016-2017 / Pranverë COM 413-1 Mendimi Estetik dhe Marrëdhenia me Artin dhe Ligjërimin Briseida Mema, Prof. Dr
2016-2017 / Vjeshtë COM 413-1 Mendimi Estetik dhe Marrëdhenia me Artin dhe Ligjërimin Briseida Mema, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë COM 413-1 Mendimi Estetik dhe Marrëdhenia me Artin dhe Ligjërimin Briseida Mema, Prof. Dr
2014-2015 / Vjeshtë COM 413-1 Mendimi Estetik dhe Marrëdhenia me Artin dhe Ligjërimin Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë COM 413-1 Mendimi Estetik dhe Marrëdhenia me Artin dhe Ligjërimin Eldon Gjikaj, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 413-1 Mendimi estetik dhe marrëdhenia me artin dhe ligjërimin Eldon Gjikaj, PhD