Publikime nga Stafi

Nr. Emër Mbiemër Tema Fusha kërkimore Konteksti i publikimit Vendi Viti
1 Mali, Edlira Projekti “Vlerësimi i Markave nga Konsumatorët Shqiptarë”  Marketing, Komunikim Projekt studentor në kuadër të lëndës Komunikimi dhe Menaxhimi i Identitetit Institucional të Markës me studentët t vitit të parë Master Shkencor

K.U. Bedër,Tiranë, AL

2018
2 Mali, Edlira Projekti “Një libër më shumë për Preshevën Media, Komunikim, Marketing, Menaxhim  Projekt studentor në kuadër të lëndës Konceptim dhe Menaxhim Fushatash me studentet e vitit të parë dhe të dytë Master Shkencor

K.U. Bedër ,Tiranë, AL, Bujanovc, Serbi

2018
3 Ombashi, Rrahim Dituria Islame - Tribunë e Mendimit Fetar dhe Kombëtar Gjuhësi dhe letërsi shqipe Binomi FE-ATDHE në themel të edukimit islam dhe të kulturës së tij Prishtinë, Kosovë 2018
4 Ombashi, Rrahim Ndihmesa e Ligjërimit Human në Begatimin Shpirtëror të Shqipërisë së Pavarur Gjuhësi dhe Letërsi Shqipe ISCON Konferenca Shkencore Ndërkombëtare në Studimet Islame, KU Bedër, Tiranë, AL 2018
5 Ombashi, Rrahim-Shkodra, Ramadan Institucioni i raporteve të letërsisë shqiptare me kulturën islame, Letërsi Shqipe  Gjuhë dhe letërsi shqipe nëpërmjet qasjeve fetare Prishtinë, Kosovë 2017
6 Ombashi, Rrahim Njeriu i Përparimit Moral Gjuhë Shqipe

Dalin në pah figura që kanë lënë trashëgimi e cila duhet njohur nga kërkuesit shkencorë.

Drita Islame – Tiranë, AL  2017
7 Ombashi, Rrahim Metodat Digjitale në Arsimin e Lartë si Faktor i Ndërveprimit Real në Zhvillimin e Shpejtë Ekonomik Edukim Forumi i Pavarur i Rektorëve: Ekonomia e dijes dhe tregu i arsimit të lartë në Shqipëri - Sugjerohen plotësime në kurrikulat gjegjëse

Konferenca UETPRESS, Tiranë, AL

2017
8 Ombashi, Rrahim- Kruja, Genti Del në Dritë një Poemë Tjetër Satirike e H. Ibrahim Dalliut Letërsi shqipe Zani i Nalte - Zbulohen në arkiva dhe vlerësohen estetikisht Tiranë, AL 2017
9 Çela, Erlis Analysis of Critical Approaches on Interactive Communication Enabled by Social Media Media dhe Komunikim  Media Sociale Zagreb, Kroaci 2017
10 Tufa, Agron “Letërsia dhe Procesi letrar në shek. XX. Pj. II”, 450 faqe. Teori dhe histori letërsie Leksione eksluzive për auditorët e specializuar universitarë Sh.B “M&B 2017
11 Tufa, Agron “Letërsia dhe Procesi letrar në shek. XX. Pj. I”, 440 faqe. Teori dhe histori letërsie Leksione eksluzive për auditorët e specializuar universitarë Sh.B “M&B 2017
12 Tufa, Agron “Dueli”, roman, ribotim Letërsi artistike Panairi Kombëtar i Librit, 2017 ShB “Onufri” 2017
13 Tufa, Agron Kafsha apo Fantazma” – vëllim me poezi Letërsi artistike Panairi Kombëtar i Librit, 2017 ShB “Onufri” 2017
14 Tufa, Agron Shtigjet kulturore që hapi Lumo Skëndo Komunikim letrar, kulturologji Konferenca I Kombëtare e Institutit të Studimeve Historike “Lumo Skëndo” Hotel Tirana International 2017
15 Tufa, Agron Roli ambivalent i Mediave në njohjen e krimeve të komunizmit Komunikimi masiv Konferenca e 5-të Ndërkombëtare e Shkencave Humane të Universitetit “Bedër” Univesristet “Hëna e Plotë – Bedër” 2017
16 Tufa, Agron Roli misionar i revistës “Dita Islame” . Komunikim masiv Konferencë shkencore Ndërkombëtare
28 shkurt 2017
Publikim në revistën “Drita islame” 2017
17 Tufa, Agron

"Diskursi metafizik përmes mitit dhe metamorfozave në romanin “Melusina të Balil Gjinit”" 

Studim dhe kritika: teorite e komunikimit kulturor  Seminari X Ndërkombëtar i Albanologjisë në tematikën "Lokalja dhe universalja në kulturën shqiptare" Universiteti Shtetëror i Tetovës 2016
18 Tufa, Agron Pjetër Budi dhe tradita përkthimore e tij".
 
Komunikim kulturor – teori. Konferencë shkencore  Qendra Shqiptare e Studimeve Letrare “Pjetër Budi”
 
2016
19 Tufa, Agron "Origjina e termave "përkthim"/ "me përkthye" dhe "shqipërim" Komunikim kulturor – teori. Qendra Shqiptare e Studimeve Letrare “Pjetër Budi”  Revista "Pasqyra e t’rrëfyemit". E përkatwrmuajshme kritike, studimore, analitike, polemike, 2016
20 Çela, Erlis Personalizimi i komunikimit politik, roli i mediave sociale Media dhe komunikim

Thesis nr.1, 2017, Revistë shkencore (Përmbledhje e referimeve në konferencë)

Kolegji AAB, Prishtinë, Kosovë 2017
21 Çela, Erlis Mediat lokale dhe ndikimi i tyre mbi angazhimin qytetar përmes medias sociale Media dhe komunikim Libër i Konferencës;
Konferenca e dytë ndërkombëtare mbi studimet e medias dhe komunikimit: Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre
Kolegji Universitar Bedër 2016
22 Mema, Briseida Nevoja e operatorëve lokalë audioviziv për burime njerëzore të specializuara Media - Komunikim Libër i Konferencës;
Konferenca e dytë ndërkombëtare mbi studimet e medias dhe komunikimit: Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre
Kolegji Universitar Bedër 2016
23 Çipuri, Ramadan The News as a Product of the Media Industry; Its Promotion Through Sexist Elements Media - Komunikim

Libër i Konferencës

ISBN 9788890916441

10th International Congress on Social Sciences

Madrid, Spanjë  2017
24 Çipuri, Ramadan Operatorët audiovizivë lokal dhe rajonal në Shqipëri; përpjekje ndaj një tranzicioni të tejzgjatur Media - Komunikim Libër i Konferencës;
Konferenca e dytë ndërkombëtare mbi studimet e medias dhe komunikimit: Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre
  2016
25 Çipuri, Ramadan Strategjitë e manipulimit  përmes komunikimit politik dhe përdorimit të spin doctors Media - Komunikim

Thesis nr.1, 2017, Revistë shkencore (Përmbledhje e referimeve në konferencë)

Kolegji AAB, Prishtinë, Kosovë 2016
26 Mema, Briseida Social networks as a source of conflict within the family Media - Edukim

International Conference on Family Studies, Catholic University, Our Lady of Good Counsel

Tiranë

2016

27 Çela, Erlis Citizen Journalism - Challenges for Albanian Media Media - Komunikim

European Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 2411-958X (Print) ISSN 2411-4138 (Online)

Londër 2015
28 Çela, Erlis Social Media as a New Form of Public Sphere Media - Komunikim

6th International Conference on Social Sciences Istanbul, 11-12 September 2015 ISBN 9788890916335

Stamboll/Turqi 2015
29 Çela, Erlis Social Media Usage in Albanian Market  Media - Komunikim

European Journal of Economics and Business Studies ISSN 2411-9571 (Print). ISSN 2411-4073 (online)

Londër 2015
30 Çela, Erlis The role of social media for the increasement of the audiences’ interactivity level Media - Komunikim

Digital Worlds Conference Ipek University

Ankara 2016
31 Çipuri, Ramadan Vetëcensura e gazetarëve shqiptarë, si pasojë e kontrollit politik të medias
 
Media - Komunikim Journal of Communications Faculty, Istanbul University. Issue 50

Communication Faculty Istanbul University,

Stamboll / Turqi
 
2016
32 Çipuri, Ramadan Trysnia e agjencive shtetërore ndaj medias dhe ndikimi në prodhimin e informacionit Media - Komunikim

Beder Journal of Humanities Issue 5 (Special Issue) f.110-125 ISSN 2306-6083

Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) 2016
33 Çipuri, Ramadan Përdorimi i i mazheve femërore në përmbajtjet mediatike; Diskutime etike  Media - Komunikim Digital Worlds Conference

Ipek University Ankara, Turqi

2016
34 Çipuri, Ramadan Përballimi nga operatorët lokalë i kalimit në transmetimet dixhitale tokësore /
 
Media - Komunikim

Konferencë shkencore ndërkombëtare dhe botim në revistën shkencore të departamentit.Dixhitalizimi i transmetimeve televizive tokësore:

Sfida, paradokse, shpresa (f.160-165)
Departamenti i gazetarisë dhe komunikimit,
Universiteti i Tiranës,
Tiranë/ Shqipëri
2015
35 Çipuri, Ramadan

Diversiteti kulturor pëmes telenovelave në Klan TV dhe Top Channel TV.

Komunikim Revistë shkencore Studime Albanologjike 96-104. 2015
36 Mema, Briseida Roli i medias në ndërtimin e paqes dhe zgjidhjen e konflikteve Komunikim Referuese / Autor 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building 2014
37 Çipuri, Ramadan Vetëcensurimi si realitet i mediave shqiptare Komunikim Referues III. European Conference on Social and Behavioral Science, la sapeinca University, Roma, Italy 2014
38 Çipuri, Ramadan Shkaqet dhe pasojat e mungesës së kodeve etike në redaksitë e mediave Komunikim Referues / Autor 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building 2014
39 Çipuri, Ramadan Përfshirja dhe ndikimi i audiencave në produksionet televizive Komunikim Autor Studime Albanologjike, Universiteti i Tiranës 2014
40 Ombashi, Rahim Direction To The First Divan On Albanian Language of Nezim Frakulla By Universal And Fantastic To National and The Real Gjuhë dhe letersi Autor Botimi: ALBANIA, 2013, …Edition I,  UDEK 2. Pg. 306-317. Liber i konferences Tiranë 2014
41 Ombashi, Rahim Human Education Remains Primary Gjuhë dhe letersi Autor ISC, ICQH2013 International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya University, turqi 2014
42 Ombashi, Rahim Elements Of Social Media To Albanian Divan Of Nezim Berati Komunikim Autor European Journal of Research on Education (EJRE).Available Online at http://iassr.org/journal 2013 (c) EJRE published by IASSR, Special ISSUE, I-II, ISSN: 2147-6284  2014
43 Ombashi, Rahim Përjetësimi i Nezim Beratit Mes Divanit të tij Shqip Komunikim Autor Revista Zani i Naltë, 2014/6 2014
44 Ombashi, Rahim Interpretation Without Scientific Violence Of A Poem About 3 Centery Teferiçi In Belça Komunikim Referues / Autor III. International Conference on Humanities “Socio-Economik dimensions of Peace Building”, May 2014
45 Çela, Erlis Ndryshimet në sjellet e auidencës të mediave konvencionale përballë zhvillimeve të mediave sociale, rasti i Shqipërisë Komunikim Referues / Autor 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
46 Dunga, Rudi, Senja, Emirjon Turkish cinema products on Albanian television, Third International Conference of Language and Literature (UDEK) Komunikim Referues Hena e Plote Beder University 2014
47 Dunga, Rudi Dialogu Kosovë-Serbi dhe pasqyrimi në mediat shqiptare Komunikim Referues 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
48 Skura, Gentiana Imazhi mediatik mbarëshqiptar dhe “Gjuha e urrejtjes” Komunikim Referuese 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
49 Gjergji, Bashkim Gjallërimi i diskutimit etik në redaksi si kusht për vendimmarrjen Komunikim Referues / Autor 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
50 Tufa, Agron Roli i Mediave për njohjen e Krimeve të Komunizmit Komunikim Referues / Autor 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
51 Tartari, Alban Turkish Tv Productions In Albanian Media, The Rise Of A New “Poetic” Medium Komunikim Referues / Autor III. European Conference on Social and Behavioral Science, la sapeinca University, Roma, Italy 2014
52 Semini, Llazar Journalism vs. Social Networks for a Peaceful World Komunikim Referues / Autor 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
53 Memushaj, Rahmi Ndikimi i lajthitjeve leksiko-semantike në për kapjen e mesazhit Gjuhësi Referues / Autor 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
54 Lila, Jolanda Anti) Humane viewpoints of socialist realism method in Albania Komunikim Referues / Autore 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
55 Qose, Belfjore The Fantastic as an escape from the reality of the war and the chaos of values, as shown in Trebeshina’s short stories Komunikim Referues / Autore 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
56 Boriçi, Alba The Role of Communication in Peace Building Komunikim Referuese / Autore 3rd International Conference on Humanities: Socio-Economic Dimensions of Peace Building, Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania 2014
57 Karci, Bayram Globalization, Economy and Religion Filozofi  Autor Beder Journal of Humanities 1 (1), 92-98 2013
58 Çipuri, Ramadan; Mema, Briseida Udhezues praktik: Deontologjia dhe etika e raportimit gjate fushates zgjedhore Komunikim Autor Universiteti Bedër 2013
59 Çipuri, Ramadan; Bekteshi, Luis Zbehja e lidhjeve reale ne boten e virtualitetit Komunikim Autor Universiteti Bedër 2013
60 Çipuri, Ramadan Telefonia celulare dhe gazetaria shqiptare, Historia e medias dhe mediatizimi i historise. Konferenca ndërkombëtare në studimet e medias Komunikim Referues Revista Zani i Nalte 2013
61 Dunga, Rudi Lindja dhe zhvillimi i medias online në Shqipëri, ndryshimi i mënyrës së përcjelljes së informacionit tek audienca Komunikim Referues Universiteti Bedër 2013
62 Dunga, Rudi.; Senja, Emirjon Identiteti kombetar – Fillimet në publicistiken e Sami Frashërit Komunikim Referues Universiteti i Tiranës 2012
63 Lila, Jolanda Përsiatje Shpirtërore në poezine e Naim Frashërit Komunikim Autor Beder Journal of Humanities 2013
64 Ombashi, Rahim Drejt diskursit prozaik të reales Komunikim Referues

Instituti ALB-Shkenca, Maqedoni

2012
65 Ombashi, Rahim Rivlersimi si zbulim letrar Komunikim Autor

Libri i Përmbledhjeve, Maqedoni

2012

66

Ombashi, Rahim Realistic trend that avoid utopia Komunikim Autor

Journal of Educational Research, Greqi

2012
67 Ombashi, Rahim. Lice,Thoma Befriending with science through the coordination of methods,  Komunikim Autor Journal of Educational Research, online, Greqi 2012
68 Ombashi, Rahim Reference literature as bank of human resisted treasury, ISC Komunikim Autor Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër 2012
69 Ombashi, Rahim To the fading of hidden curricula, 1st Albania International Conference on Education (AICE) Komunikim Referues Universiteti Bedër 2012
70 Ombashi, Rahim Khajami në një përkthim dhe një shqipërim : nga Hafiz Ali Korça te Fan Stilian Noli Komunikim Autor Revista Perla 2013
71 Ombashi, Rahim Imami ynë i madhërishëm gjer në urtësi Komunikim Autor Revista Drita Islame 2013
72 Ombashi, Rahim. Qose, Belfiore Kënga Shqipëtare e Kasëm Trebeshinës Komunikim Autor B.J.H Bedër Journal of Humanities 2013
73 Ombashi, Rahim Reference literature as bank of human resisted treasury Komunikim Autor

Anglisticum Journal (ILLLIS), Maqedoni

 

2013

74 Ombashi, Rahim I nëmuri i fundmë i rilindjes kombëtare Komunikim Autor Revista Zani i Naltë 2013
75 Ombashi, Rahim.  Germenji, Nikolin Gjuha shqipe dhe letërsia 11, Botimi MASH, Morava Komunikim Autor Universiteti Bedër 2012
76 Senja,Emirjon “Publicistika e Sami Frashërit”, Konferenca kombëtare: “Roli i medias në formësimin e identitetit kombëtar” Komunikim Autor Universiteti Bedër 2012
77 Ramadan Çipuri Sfida ‘Shtypi i shkruar' - ‘Media online’:
Gazetat “vetëm” për moshat e treta
Komunikim Referues Universiteti i Tiranës 2011
78 Ramadan Çipuri Moraliteti dhe ndjesia prapa kameras Komunikim Referues Universiteti BEDËR 2012
79 Luis Bekteshi Islamofobia, identiteti mysliman si pjesë e medias dhe e politikës perëndimore Komunikim Referues Universiteti BEDËR 2012
80 Luis Bekteshi Të  drejtat e minoriteteve dhe komuniteteve në Evropë dhe Britaninë e Madhe: Mundësi e integrimit apo asimilimit Komunikim Referues Universiteti BEDËR 2012
81 Luis Bekteshi

Analiza Ligjore e Korrupsionit, si pjesë e luftës kundër Krimit Ekonomik

Drejtesi Referues Universiteti BEDËR 2012