Stafi akademik

Stafi Akademik

Ana Kekezi
Dr. Ana Kekezi lindi në Vlorë,1980. Me eksperiencë menaxheriale 20 vjeçare në sektorin privat dhe qeveri qëndrore. Diplomuar për Bachelor në Juridik, Master në Biznes dhe Marketing Ndërkombëtar dhe mban gradën Dr. i Shkencave në Menaxhim, Shkenca Ekonomike. Fushat e ekspertizës: Marketing, Komunikim
Ardita  Reci
Dr. Ardita Reçi, ka lindur ne Shkoder ne vitin 1981. Ka mbrojtur graden shkencor "Doktor" ne Gazetari dhe Shkencave Komunikimi ne Universitetin e Tiranes ne vitin 2015. Eshte diplomuar Master i Nivelit te Dyte ne Shkenca Komunikimi. Diplomat universitare 4-vjeçare i ka ne Gazetari dhe ne Drejtesi.
Edlira Mali
Ka përfunduar studimet universitare në Departamentin e Biznesit, Fakulteti Ekonomik pranë Universitetit të Tiranës. Në 2001, përfundoi studimet Master në Administrim Biznesi pranë Universitetit të Arkansasit, SHBA. Në Mars 2014, merr titullin “Doktor Filozofie në Marketing” Konsulente biznesi.
Emirjon Senja
Ka përfunduar studimet “Bachelor” dhe "Master " në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, Fakulteti i Histori-Filologjisë, UT. Gjatë periudhës 2008-2012 punoi si gazetar Ekonomie në Gazetën "Shekulli". Vijon studimet doktorale me temë: Komunikimi i zyrave të shtypit të kompanive celulare.
Erlis Çela
Dr.Erlis Çela: Ka lindur në qytetin e Elbasanit. Arsimin parauniversitar e kreu ne Pogradec dhe Elbasan. Me pas mbaroi studimet universitare dhe master në fushën e gazetarisë pranë, Fakultetit të Komunikimit, Universiteti “Marmara” në Stamboll, Turqi. Erlis Çela mban gradën “Doktor i Shkencave”
Jola Marku
Ndricim Ciroka
Ka lindur ne Shkoder, ka punuar si drejtues ne institucione publike dhe private. .Nga 2004 aktivizohet si pedagog ne universitete te ndryshme.. Nga viti 2015 eshte doktor shkencash ne menaxhim dhe psikologji organizative .
Norga Sulo
Rudi Dunga
I lindur në Elbasan (1986), është diplomuar për Gazetari dhe Komunikim në Universitetin e Tiranës. Pas përfundimit të studimeve bachelor është angazhuar për disa vite në gazetari. Në të njëjtën kohë ka përfunduar studimet master në Gazetari Evropiane dhe Ndërkombëtare.
Valmora Gogo
Ka përfunduar studimet për Gazetari dhe Komunikim, në Universitetin e Tiranës. Me një përvojë 16-vjeçare, Gogo ka qenë pjesë e redaksive në Shqipëri si gazetare, redaktore dhe kryeredaktore. Që prej vitit 2017 është Doktor i Shkencave në Gazetari dhe në Komunikim.
Fatos Hakorja
Hasan Bello
Mentor Kikia
Ramadan Cipuri
Lindi në Peshkopi, Shqipëri, në vitin 1978. Doktor i shkenca në gazetari dhe komunikim, Universiteti i Tiranës (2016). Në vitin 2015 merr titullin "Docent" në UT,Tiranë. Master në Sociologji- Filozofi, Universiteti i Tiranës (2006-2008). Bachelor në gazetari, Universiteti i Stambollit, Turqi.(2004)