Emri i Lëndës : Anglisht II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 102-1 E 2 8 0 0 8.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjate ketij simestri fokusi do te jene student per te mesuar basat e anglishtes. Si te shkurajne, te lexojen, apo te flasin ne anglisht
Objektivat Objektivat jane qe ne fund te ketij simestri studentet te jene ne gjendje per te folur, te shkuar dhe lexuar ne Anglisht.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Mësimi 1: Kohet e tashme, Format krahasore dhe siperore, Shprehjet Foljore: break, Ese argumentuese
2Workbook & Writing Book 1
3Mësimi 2: Fenomenet natyrore, Moti, Veshjet, Shprehje Foljore: put, Kohet e shkuara, used to/ would, Emailet joformale
4Workbook & Writing Book 2
5Mësimi 3: Punet e se ardhmes, Shprehje Foljore: give, Kohet e ardhme, Ndajfoljet kohore, CV
6Workbook & Writing Book 3
7Mesimi 4: Teatri, Programet ne television, Shprehje Foljore: get, Fjali ne formen passive, Workbook & Writing Book 4
8Provimi Gjysem Final
9Mësimi 5: Ceshtjet globale, Mjedisi, Shprehje Foljore: turn, Reported Speech
10Workbook & Writing Book 5
11Mesimi 6: Frikat dhe fobite, Shprehje Foljore: keep, Foljet modale, Si te japesh keshilla permes nje emaili joformal, Workbook 6
12Mësimi 7: Ushqimet, Pijet, Semundjet, Shprehje Foljore: cut, Fjalite kushtore, Infinitive or –ing form, Pelqimet dhe mospelqimet, Workbook 7
13Mësimi 8: Udhetimet, Aktivitetet ne pushime, Shprehje Foljore: check, Fjalite e nenrenditura, Leter Joformale, Workbook 8
14Teknika si te shkruash nje ese, Leter dhe Email jo- formal
15Artikuj, Memo, Mesazhe. Perseritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Po
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet flasin, shkruajne dhe lexojne ne menyre korrekte
2Studentet jane te afte per te komunikuar ne anglisht
3Studentet jane te afte per te diskutuar ne anglisht.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize240
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 168128
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1400
Detyra 000
Gjysmë finale 111
Provimi final 111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 130
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.2
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)