Mundësi punësimi

NJOFTIM

Kolegji Universitar "Bedër", shpall konkursin për:

2 vend të lira pune, për personel akademik me kohë të plotë, në Fakultetin e Shkencave Humane, Departamenti i Shkencave të Komunikimit;

Kriteret:
1.Të zotërojë gradën shkencore: Doktor i Shkencave (Prof. Assoc. përbën prioritet), në fushën e medias, komunikimi ose marketingut.
2.Të jetë i specializuar në fushën e marketingut, marrëdhënieve publike dhe shkencave të komunikimit
3.Të demonostrojë profesionalizëm në mësimdhënie, menaxhimin e projekteve si dhe në këshillimin dhe udhëheqjen e studentëve
4.Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor
5.Të ketë eksperiencë në kërkimin shkencor dhe pjesëmarrje ne projekte
6.Të ketë njohuri të dëshmuara të gjuhës angleze
7.Me kohë të plotë

1.Të zotërojë gradën shkencore: Doktor i Shkencave (Prof. Assoc. përbën prioritet), në fushën e medias dhe komunikimit
2.Të jetë i specializuar në fushën e gazetarisë, etikës së medias, dhe shkencave të komunikimit
3.Të demonstrojë profesionalizëm në mësimdhënie, menaxhimin e projekteve si dhe në këshillimin dhe udhëheqjen e studentëve
4.Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor
5.Të ketë eksperiencë në kërkimin shkencor dhe pjesëmarrje në projekte
6.Të ketë njohuri të dëshmuara të gjuhës angleze
7.Me kohë të plotë

Të interesuarit për pozicionin e mësipërm duhet të aplikojnë deri më datë 30.06.2018

Kontakt

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore 

e-Mail : hr@beder.edu.al