Kodi i Lëndës : IMC 121
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Vjeshtë IMC 121-1 Bazat e Marketingut Edlira Mali, Msc