Kodi i Lëndës : IMC 122
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë IMC 122-1 Reklama dhe Promocioni Edlira Mali, Msc
2018-2019 / Pranverë IMC 122-1 Reklama dhe Promocioni Edlira Mali, Msc