Kodi i Lëndës : IMC 202
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë IMC 202-1 Mediat e Reja Erlis Çela, PhD