Kodi i Lëndës : IMC 222
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë IMC 222-1 Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin Ana Kekezi, PhD