Kodi i Lëndës : IMC 204
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë IMC 204-1 Teknologjitë e informacionit Krisien Xoxa, Msc