Kodi i Lëndës : IMC 212
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë IMC 212-1 Menaxhim eventesh Suela Tuci, Msc