Kodi i Lëndës : IMC 224
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë IMC 224-1 Komunikim Biznesi Valmora Gogo, PhD