Kodi i Lëndës : PLS 301
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PLS 301-1 Historia e Integrimit dhe Institucionet e BE-së Valmora Gogo, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PLS 301-1 Historia e Integrimit dhe Institucionet e BE-së Jola Marku, Msc