Kodi i Lëndës : IMC 201
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë IMC 201-1 Teknikat e Shkrimit në Komunikimin e Integruar Anxhela Hoxha, PhD
2018-2019 / Vjeshtë IMC 201-1 Teknikat e Shkrimit në Komunikimin e Integruar Rudi Dunga, Msc