Kodi i Lëndës : IMC 211
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë IMC 211-1 Marketingu dhe Marrëdhëniet Publike Online Ana Kekezi, PhD
2018-2019 / Vjeshtë IMC 211-1 Marketingu dhe Marrëdhëniet Publike Online Emirjon Senja, Msc