Emri i Lëndës : Historia e Shqipërisë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
HST 101-1 B 1 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Programi synon të pajisë studentët me një rreth të caktuar njohurish nga historia jonë kombëtare, t’u paraqesë momentet dhe ngjarjet më të rëndësishme të historisë sonë që nga lashtësia deri në ditët tona. Programi u jep mundësi studentëve të analizojnë dhe mbajnë qëndrim për probleme të ndryshme historike.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Krijimi dhe Veprimtaria e Shtetit Shqiptar 1912-1914 - Kuvendi i Vlorës dhe shpallja e pavarësisë së Shqipërisë - Konferenca e Ambasadorëve e Londrës, 1912-1913 - Statusi i shtetit shqiptar - Kufijtë e shtetit shqiptar - Përpjekjet për organizimin e brendshëm të Shqipërisë (dhjetor 1912 – gusht 1913) - Situate në Shqipëri pas Konferencës së Londrës - Veprimtaria e Komisioneve Ndërkombëtare - Rrëzimi i Qeverisë së Vlorës
2Shqipëria nën Drejtimin e Princ Vidit - Princ Vidi pranon kurorën e Shqipërisë - Administrimi i Shqipërisë së Jugut - Kryengritja kundër Princ Vidit
3Shteti Shqiptar Dhe Lufta e Parë Botërore - Tokat shqiptare arenë lufte - Traktati i fshehtë i Londrës - Zona e pushtimit austro-hungarez - Zona e pushtimit Italian - Zona e pushtimit francez - Mbarimi i luftës dhe Kongresi i Durrësit
4Shqipëria dhe Konferenca e Paqes në Paris - Shqipëria në kuadrin e çështjes së Adriatikut - Kongresi i Lushnjës - -Lufta e Vlorës
5Diaspora Shqiptare e Amerikës dhe Sfidat e Shtetit të ri Shqiptar (1912-1918) - Shqipëria në vitet 1920-1924 - Pranimi i Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve - Sfidat e shtetit shqiptar (prill 1921-dhjetor 1921) - Zogu në krye të qeverisë
6Lëvizja e Qershorit dhe Qeveria e Fan Nolit - Përmbysja me dhunë e Ahmet Zogut - Qeveria e Fan Nolit
7Presidenca Shqiptare (1925-1928) - Sfidat e para të Zogut President - Kundërshtarët e Zogut filluan të organizohen
8Provim Gjysmëfinal
9Mbretëria Shqiptare - Shpallja mbret e Ahmet Zogut - Ekonomia dhe situate sociale në vitet e monarkisë - Politika e jashtme e Mbretit Zog (1928-1935) - Lëvizjet politike kundër mbretit - Qeveria liberale e Mehdi Frashërit
10Shqipëria Gjatë Luftës së Dytë Botërore - Përgatitja e pushtimit Italian të Shqipërisë - Shqipëria nën pushtimin Italian - Rezistenca e armatosur antifashiste - Pushtimi gjerman dhe rezistenca kundër tij
11Triumfi i Sistemit Komunist (1945-1948) - Lufta politike në vitet 1945-1947 - Marrëdhëniet e Shqipërisë me Jugosllavinë dhe Bashkimin Sovjetik - Përpjekjet për njohjen ndërkombëtare - Orientimi marksist i ekonomisë
12Instalimi i Stalinizmit (1949-1961) - Triumfi i vijës së ashpër në gjirin e PPSH-së - Orientimi i politikës së jashtme drejt Bashkimit Sovjetik (1949-1956) - Kriza në marrëdhëniet shqiptaro-sovjetike (1956-1961) - Situata ekonomike dhe shoqërore (1949-1961)
13Orientimi Kinez i Shqipërisë (1961-1978) - Revolucioni kulturor kinez vjen edhe në Shqipëri - Ndërtimi dhe Prishja e Miqësisë me Kinën - Mbështetja kineze e ekonomisë shqiptare (1961-1978)
14Periudha e Izolimit të Plotë të Shqipërisë (1978 - 1991) - Vitet e fundit të sundimit të Enver Hoxhës - Ramiz Alia, mes trashëgimisë dhe nevojës për ndryshim (1985-1991) - Procesi i reformave të druajtura ramiziste - Fundi i regjimit komunist dhe vendosja e pluralizmit politik
15Vitet e Tranzicionit (1991-2001) - Qëndresa e fundit e komunistëve (prill 1991 – mars 1992) - Qeverisja e demokratëve (1992-1996) - Nga kriza drejt anarkisë (qershor 1996 – qershor 1997) - Restaurimi I shtetit (1997-1998) - Zhvillimet ekonomike në vitet 1991-2001 - Sfidat e tranzicionit
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuritë bazë dhe do të dinë të diskutojnë hollësishëm rreth zhvillimeve politike, marrëdhënieve ndërkombëtare, ekonomisë, arsimit, artit dhe kulturës në Shqipëri për vitet 1912-2000.
2Studentët do të jenë në gjendje të analizojnë dhe kuptojnë më lehtësisht shtratin historik dhe gjenezën e problemeve bashkohore të sistemit politik, ekonomisë, apo dukurive të tjera sociale të vendit tonë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)