Emri i Lëndës : Anglisht e Avancuar I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 103-1 E 1 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs ka si qëllim të zhvillojë aftësitë e të mësuarit të studentëve duke i përfshirë ata në detyra, duke i lënë të punojnë në mënyrë të pavaruar me fjalor apo edhe burime të tjera gjuhësore. Kursi ka si qëllim të zhvillojë aftësitë gjuhësore të studentëve dhe sidomos aftësitë në kuptimin e leximit.
Objektivat Kursi ka për qëllim: - Të zhvillojë aftësitë verbale dhe të lexuarit të studentëve - Të përmirësojë përdorimin e fjalorit duke mësuar strategji gjatë leximit - Të mësojë si të shkruajnë letra, njoftime dhe tregime - Të zhvillojë njohuritë e artikujve leksikore duke përfshirë foljet dhe renditjet e tyre - Të zhvillojë aftësitë e ndërveprimit shoqëror të studentëve nëpërmjet mësimit sesi të nisin një bashkëbisedim dhe si të japin opinione
Programi i Lëndës
JavaTema
1Mësimi 1. “Crossing Barriers” komunikimi , gjuha dhe menyrat e komunikimit.
2Shprehjet idiomatike, Letra formale dhe jo formale
3Material dëgjimi dhe të foluri rreth personazheve publike, Ushtrime Shtese
4Mësimi 2. “Moods and Feeling” Te shprehim ndjenja dhe emocione,
5Koha e tashme/ e vazhdueshme. Te kerkojme informacion dhe te bejme ankesa
6Mesimi 3. “Making a Living” profesionet/ punet Tekst “Why don’t you get a proper job?”
7Ligjerata e dreje/zhdrejte, ing-form/infinitive. Te shprehim dhe te kerkojme per opionion.
8Provim i ndërmjetëm.
9Mësimi 4 “Make Yourself at Home” Paisjet e shtepise, Tekst “Great Expectations”
10Mesimi 5 “Modern Living” stiletet e jeteses, trendet, Tekst “The magic of Pantomime”
11Mësimi 6. “Going to places” Pushimet, udhetimet, Text “The moon and Sixpence”Foljet modale
12Mesimi 7. “History” Paqe dhe konflikt, Leksione Historie, Gramatik format e se shkuares
13Mesimi 8. “Learning Lessons” Arsimi, “ The Cyber School” Teme diskutimi: Sistemi arsimor
14Mesimi 9 “Planet Issues” Ceshtje te mjedisit, Si te mbrojme token, Gramatik: Format e se ardhmes
15Mesimi 10 “The cycle of Life” Shendeti, Fazat e jetes, Perseritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë fjalimin e gjatë dhë leksionet dhe të ndjekin linjat e ndërlikuara të argumentit në anglisht.
2Studentët do të jenë në gjendje të lexojnë artikuj të gjuhës angleze dhe tekste në lidhje me temat bashkëkohore në të cilën shkrimtari miraton një këndvështrim të veçantë ose qëndrim.
3Studentët do të jenë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë aktive në diskutime akademike në gjuhën angleze, duke paraqitur, përshkrime të qarta të detajuara dhe të mbrojnë një pikëpamje të veçantë duke përshkruar avantazhet dhe disavantazhet e ndryshme.
4Studentët do të jenë në gjendje të marrin shënime dhe të shkruajnë ese dhe përmbledhje në anglisht.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 144
Gjysmë finale 133
Provimi final 155
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 134
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.36
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)