Kodi i Lëndës : EFL 102
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë EFL 102-1 Anglisht II Neliada Memushaj, Msc
2020-2021 / Pranverë EFL 102-1 Anglisht II Elsuida Hoxhaj, Msc
2019-2020 / Pranverë EFL 102-1 Anglisht II Indrit Lami, Msc
2018-2019 / Pranverë EFL 102-1 Anglisht II Zamira Hodo, Msc
2017-2018 / Semestri i Verës EFL 102-1 Anglisht II Zamira Hodo, Msc
2017-2018 / Pranverë EFL 102-1 Anglisht II Zamira Hodo, Msc
2016-2017 / Pranverë EFL 102-1 Anglisht II Zamira Hodo, Msc
2016-2017 / Pranverë EFL 102-2 Anglisht II Zamira Hodo, Msc
2015-2016 / Pranverë EFL 102-1 Anglisht II Enkeleda Jata, PhD
2015-2016 / Pranverë EFL 102-2 Anglisht II Enkeleda Jata, PhD
2014-2015 / Pranverë EFL 102-1 Anglisht II Enkeleda Jata, PhD
2014-2015 / Pranverë EFL 102-2 Anglisht II Enkeleda Jata, PhD
2014-2015 / Pranverë EFL 102-3 Anglisht II Lavdrim Shahinaj, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë EFL 102-1 Anglisht II Enkeleda Jata, PhD
2013-2014 / Pranverë EFL 102-2 Anglisht II Elvana Shtepani, PhD
2012-2013 / Pranverë EFL 102-1 Anglisht II Anita Neziri, PhD