Kodi i Lëndës : COM 303
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë COM 303-1 Etika e Medias dhe Legjislacioni Valmora Gogo, PhD
2021-2022 / Vjeshtë COM 303-1 Etika e Medias dhe Legjislacioni Valmora Gogo, PhD
2020-2021 / Vjeshtë COM 303-1 Etika e Medias dhe Legjislacioni Mentor Kikia, Msc
2019-2020 / Vjeshtë COM 303-1 Etika e Medias dhe Legjislacioni Mentor Kikia, Msc
2018-2019 / Vjeshtë COM 303-1 Etika e Medias dhe Legjislacioni Mentor Kikia, Msc
2017-2018 / Vjeshtë COM 303-1 Etika e Medias dhe Legjislacioni Mentor Kikia, Msc
2016-2017 / Vjeshtë COM 303-1 Etika e Medias dhe Legjislacioni Briseida Mema, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë COM 303-1 Etika e Medias dhe Legjislacioni Briseida Mema, Prof. Dr
2014-2015 / Vjeshtë COM 303-1 Etika e Medias dhe Legjislacioni Briseida Mema, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë COM 303-1 Etika e Medias dhe Legjislacioni Briseida Mema, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë COM 303-1 Etika e Medias dhe Legjislacioni Bashkim Gjergji, Prof. Asoc. Dr.