Kodi i Lëndës : COM 305
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë COM 305-1 Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik Alban Tufa, Msc
2021-2022 / Vjeshtë COM 305-1 Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik Alban Tufa, Msc
2020-2021 / Vjeshtë COM 305-1 Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik Jola Marku, Msc
2019-2020 / Vjeshtë COM 305-1 Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik Ardita Reci, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 305-1 Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik Ndricim Ciroka, PhD
2017-2018 / Semestri i Verës COM 305-1 Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik Jola Marku, Msc
2017-2018 / Vjeshtë COM 305-1 Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik Jola Marku, Msc
2016-2017 / Vjeshtë COM 305-1 Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik Ramadan Cipuri, PhD
2015-2016 / Vjeshtë COM 305-1 Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik Ramadan Cipuri, PhD
2014-2015 / Vjeshtë COM 305-1 Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik Klodian Shehi, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë COM 305-1 Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë COM 305-1 Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.