Kodi i Lëndës : COM 212
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë COM 212-1 Raportim Shkrim Lajmi II Rudi Dunga, Msc
2020-2021 / Pranverë COM 212-1 Raportim Shkrim Lajmi II Rudi Dunga, Msc
2019-2020 / Pranverë COM 212-1 Raportim Shkrim Lajmi II Rudi Dunga, Msc
2018-2019 / Pranverë COM 212-1 Raportim Shkrim Lajmi II Rudi Dunga, Msc
2017-2018 / Pranverë COM 212-1 Raportim Shkrim Lajmi II Rudi Dunga, Msc
2016-2017 / Semestri i Verës COM 212-1 Raportim Shkrim Lajmi II Rudi Dunga, Msc
2016-2017 / Pranverë COM 212-1 Raportim Shkrim Lajmi II Rudi Dunga, Msc
2015-2016 / Pranverë COM 212-1 Raportim Shkrim Lajmi II Roland Zili, Msc
2014-2015 / Pranverë COM 212-1 Raportim Shkrim Lajmi II Roland Zili, Msc
2013-2014 / Pranverë COM 212-1 Raportim Shkrim Lajmi II Roland Zili, Msc
2012-2013 / Pranverë COM 212-1 Raportim Shkrim Lajmi II Roland Zili, Msc