Kodi i Lëndës : HST 101
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë HST 101-1 Historia e Shqipërisë Ilirjana Kaceli, PhD
2021-2022 / Vjeshtë HST 101-1 Historia e Shqipërisë Ilirjana Kaceli, PhD
2020-2021 / Vjeshtë HST 101-1 Historia e Shqipërisë Hasan Bello, PhD
2019-2020 / Vjeshtë HST 101-1 Historia e Shqipërisë Hasan Bello, PhD
2018-2019 / Vjeshtë HST 101-1 Historia e Shqipërisë Ilirjana Kaceli, PhD
2017-2018 / Vjeshtë HST 101-1 Historia e Shqipërisë Ilirjana Kaceli, PhD
2016-2017 / Vjeshtë HST 101-1 Historia e Shqipërisë Ilirjana Kaceli, PhD
2015-2016 / Vjeshtë HST 101-1 Historia e Shqipërisë Ilirjana Kaceli, PhD
2014-2015 / Vjeshtë HST 101-1 Historia e Shqipërisë Ilirjana Kaceli, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës HST 101-1 Historia e Shqipërisë Hasan Bello, PhD
2013-2014 / Vjeshtë HST 101-1 Historia e Shqipërisë Hasan Bello, PhD
2012-2013 / Pranverë HST 101-1 Historia e Shqipërisë Hasan Bello, PhD