Kodi i Lëndës : COM 214
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë COM 214-1 Metodat e Redaktimit Valmora Gogo, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 214-1 Metodat e Redaktimit Valmora Gogo, PhD
2019-2020 / Pranverë COM 214-1 Metodat e Redaktimit Valmora Gogo, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 214-1 Metodat e Redaktimit Aleksandër Çipa, Msc
2017-2018 / Pranverë COM 214-1 Metodat e Redaktimit Aleksandër Çipa, Msc
2016-2017 / Pranverë COM 214-1 Metodat e Redaktimit Aleksandër Çipa, Msc
2015-2016 / Pranverë COM 214-1 Metodat e Redaktimit Aleksandër Çipa, Msc
2014-2015 / Pranverë COM 214-1 Metodat e Redaktimit Aleksandër Çipa, Msc
2013-2014 / Pranverë COM 214-1 Metodat e Redaktimit Emirjon Senja, Msc
2012-2013 / Pranverë COM 214-1 Metodat e Redaktimit Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.