Kodi i Lëndës : COM 213
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, Msc
2021-2022 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, Msc
2020-2021 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, Msc
2019-2020 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, Msc
2018-2019 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, Msc
2017-2018 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, Msc
2016-2017 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, Msc
2015-2016 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, Msc
2014-2015 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, Msc
2013-2014 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, Msc
2012-2013 / Pranverë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, Msc