Kodi i Lëndës : COM 201
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë COM 201-1 Bazat e Semiotikes Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2021-2022 / Vjeshtë COM 201-1 Bazat e Semiotikes Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Vjeshtë COM 201-1 Bazat e Semiotikes Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Vjeshtë COM 201-1 Bazat e Semiotikes Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Vjeshtë COM 201-1 Bazat e Semiotikes Agron Tufa, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 201-1 Bazat e Semiotikes Agron Tufa, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 201-1 Bazat e Semiotikes Agron Tufa, PhD
2015-2016 / Vjeshtë COM 201-1 Bazat e Semiotikes Agron Tufa, PhD
2014-2015 / Vjeshtë COM 201-1 Bazat e Semiotikes Agron Tufa, PhD
2013-2014 / Vjeshtë COM 201-1 Bazat e Semiotikes Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë COM 201-1 Bazat e Semiotikes Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.