Kodi i Lëndës : COM 216
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë COM 216-1 Agjencitë e Lajmeve Suela Musta, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 216-1 Agjencitë e Lajmeve Ilirjan Agolli, Msc
2019-2020 / Pranverë COM 216-1 Agjencitë e Lajmeve Ardita Reci, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 216-1 Agjencitë e Lajmeve Ardita Reci, PhD
2017-2018 / Pranverë COM 216-1 Agjencitë e Lajmeve Rudi Dunga, Msc
2016-2017 / Pranverë COM 216-1 Agjencitë e Lajmeve Briseida Mema, Prof. Dr
2015-2016 / Pranverë COM 216-1 Agjencitë e Lajmeve Briseida Mema, Prof. Dr
2014-2015 / Pranverë COM 216-1 Agjencitë e Lajmeve Briseida Mema, Prof. Dr
2013-2014 / Pranverë COM 216-1 Agjencitë e Lajmeve Briseida Mema, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë COM 216-1 Agjencitë e lajmeve Briseida Mema, Prof. Dr