Kodi i Lëndës : COM 321
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Ana Kekezi, PhD
2021-2022 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Ana Kekezi, PhD
2020-2021 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Erilda Ajaz, Msc
2019-2020 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Edlira Mali, Msc
2018-2019 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Edlira Mali, Msc
2017-2018 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Edlira Mali, Msc
2016-2017 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Edlira Mali, Msc
2015-2016 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Erlis Çela, PhD
2014-2015 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Erlis Çela, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës COM 321-1 Marketing Mediatik Erlis Çela, PhD
2013-2014 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Erlis Çela, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 321-1 Marketing Mediatik Mirdaim Axhami, PhD