Kodi i Lëndës : COM 351
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë COM 351-1 Komunikimi Organizativ Erlis Çela, PhD
2021-2022 / Vjeshtë COM 351-1 Komunikimi Organizativ Erilda Ajaz, Msc
2020-2021 / Vjeshtë COM 351-1 Komunikimi Organizativ Jola Marku, Msc
2019-2020 / Vjeshtë COM 351-1 Komunikimi Organizativ Ndricim Ciroka, PhD
2018-2019 / Semestri i Verës COM 351-1 Komunikimi Organizativ Ardita Reci, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 351-1 Komunikimi Organizativ Ardita Reci, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 351-1 Komunikimi Organizativ Erlis Çela, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 351-1 Komunikimi Organizativ Erlis Çela, PhD
2015-2016 / Vjeshtë COM 351-1 Komunikimi Organizativ Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë COM 351-1 Komunikimi Organizativ Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Semestri i Verës COM 351-1 Komunikimi Organizativ Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë COM 351-1 Komunikimi Organizativ Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë COM 351-1 Komunikimi Organizativ Alban Tartari, PhD Candidate