Kodi i Lëndës : COM 353
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë COM 353-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërpersonal Ardita Reci, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 353-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërpersonal Ardita Reci, PhD
2014-2015 / Vjeshtë COM 353-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërpersonal Klodian Shehi, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë COM 353-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërpersonal Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.