Kodi i Lëndës : COM 304
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë COM 304-1 E Folura në Publik Alban Tufa, Msc
2020-2021 / Pranverë COM 304-1 E Folura në Publik Alban Tufa, Msc
2019-2020 / Pranverë COM 304-1 E Folura në Publik Irena Myzeqari, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 304-1 E Folura në Publik Ardita Reci, PhD
2017-2018 / Pranverë COM 304-1 E Folura në Publik Ramadan Cipuri, PhD
2016-2017 / Pranverë COM 304-1 E Folura në Publik Ramadan Cipuri, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës COM 304-1 E Folura në Publik Ramadan Cipuri, PhD
2015-2016 / Pranverë COM 304-1 E Folura në Publik Ramadan Cipuri, PhD
2014-2015 / Pranverë COM 304-1 E Folura në Publik Ramadan Cipuri, PhD
2013-2014 / Pranverë COM 304-1 E Folura në Publik Ramadan Cipuri, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 304-1 E Folura në Publik Ramadan Cipuri, PhD