Kodi i Lëndës : HST 302
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2012-2013 / Pranverë HST 302-1 Historia e Civilizimeve Ilda Shytaj, PhD Candidate