Kodi i Lëndës : COM 352
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë COM 352-1 Komunikim Politik Ana Kekezi, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 352-1 Komunikim Politik Jola Marku, Msc
2019-2020 / Pranverë COM 352-1 Komunikim Politik Ana Kekezi, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 352-1 Komunikim Politik Erlis Çela, PhD
2017-2018 / Pranverë COM 352-1 Komunikim Politik Erlis Çela, PhD
2016-2017 / Pranverë COM 352-1 Komunikim Politik Erlis Çela, PhD
2015-2016 / Pranverë COM 352-1 Komunikim Politik Erlis Çela, PhD
2014-2015 / Pranverë COM 352-1 Komunikim Politik Edlira Mali, Msc
2013-2014 / Semestri i Verës COM 352-1 Komunikim Politik Erlis Çela, PhD
2013-2014 / Pranverë COM 352-1 Komunikim Politik Erlis Çela, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 352-1 Komunikim Politik Mark Marku, Prof. Asoc. Dr.