Kodi i Lëndës : COM 354
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2012-2013 / Pranverë COM 354-1 Menaxhimi i Burimeve Njerëzore Mirdaim Axhami, PhD