Kodi i Lëndës : PSY 103
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë PSY 103-1 Psikologji Sociale Erilda Ajaz, Msc
2020-2021 / Vjeshtë PSY 103-1 Psikologji Sociale Erilda Ajaz, Msc
2019-2020 / Vjeshtë PSY 103-1 Psikologji Sociale Erilda Ajaz, Msc
2018-2019 / Vjeshtë PSY 103-1 Psikologji Sociale Erilda Ajaz, Msc
2017-2018 / Vjeshtë PSY 103-1 Psikologji Sociale Erilda Ajaz, Msc
2017-2018 / Vjeshtë PSY 103-2 Psikologji Sociale Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSY 103-1 Psikologji Sociale Erilda Ajaz, Msc
2016-2017 / Vjeshtë PSY 103-2 Psikologji Sociale Kasim Ilhan, Msc
2015-2016 / Vjeshtë PSY 103-1 Psikologji Sociale Ilda Shytaj, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë PSY 103-2 Psikologji Sociale Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSY 103-1 Psikologji Sociale Ilda Shytaj, PhD Candidate
2014-2015 / Vjeshtë PSY 103-2 Psikologji Sociale Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PSY 103-1 Psikologji Sociale Skënder Brucaj, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PSY 103-2 Psikologji Sociale Skënder Brucaj, PhD